Sale!

MẶT VÀNG NGỌC TRAI PHÚ QUỐC PEG01FL1400250

11,400,000
10,830,000
GIẢM (5%)

Mặt vàng ngọc trai Phú Quốc, kích thước ngọc 10 – 10,5MM, vàng trắng 9K. đính đá cubiz, ngọc màu ánh cam hồng"}” data-sheets-userformat=”{"2":15357,"3":{"1":4,"2":"#,##0[$ ₫]","3":1},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"9":0,"10":1,"11":4,"12":0,"14":{"1":2,"2":0},"15":"Nunito","16":13}”>Mặt vàng ngọc trai Phú Quốc, kích thước ngọc 10 – 10,5MM, vàng trắng 9K. đính đá cubiz, ngọc màu ánh cam hồng

Mặt vàng ngọc trai Phú Quốc, kích thước ngọc 10 – 10,5MM, vàng trắng 9K. đính đá cubiz, ngọc màu ánh cam hồng"}” data-sheets-userformat=”{"2":15357,"3":{"1":4,"2":"#,##0[$ ₫]","3":1},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"9":0,"10":1,"11":4,"12":0,"14":{"1":2,"2":0},"15":"Nunito","16":13}”>Mặt vàng ngọc trai Phú Quốc, kích thước ngọc 10 – 10,5MM, vàng trắng 9K. đính đá cubiz, ngọc màu ánh cam hồng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Sự hài lòng của quý khách khi trải nghiệm website là niềm vui của chúng tôi. Những đánh giá của quý khách sẽ giúp Long Beach Pearl hoàn thiện và nâng tầm trải nghiệm về dịch vụ trong thời gian tới.

Quý khách đánh giá như thế nào khi mua hàng tại website Long Beach Pearl?

Lí do cho đánh giá của quý khách:

Long Beach Pearl mong nhận được góp ý chi tiết từ quý khách