Các vị trí đang tuyển

24/06/2016

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Hết tuyển CHI TIẾT

24/06/2016

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Mới

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT

24/06/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH Mới

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT

24/06/2016

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Mới

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT

22/06/2016

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG HOA Mới

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT

22/06/2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG Mới

Phú Quốc

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT

08/06/2016

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TIẾNG ANH Mới

Hồ Chí Minh

Tình trạng: Đang tuyển CHI TIẾT