Quý khách có thể đổi sản phẩm mới khi hội đủ các điều kiện sau:

– Sản phẩm không bị biến dạng, đứt gãy, thiệt hại hay hao mòn.

– Trong 10 ngày đầu : không mất phí.

– Từ ngày 11 đến 6 tháng : thu phí 30% trên sản phẩm đã mua với điều kiện sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm ban đầu.

– Trên 6 tháng đến 1 năm : thu phí 50% trên sản phẩm đã mua với điều kiện sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm ban đầu.

– Không áp dụng đổi cho sản phẩm bạc và chuỗi ngọc trai nước ngọt (fresh water).

– Không áp dụng cho những sản phẩm mà khách hàng đã đặt với kích thước và mẫu mã đặc biệt.